MAGAZYNOWANIE

MAGAZYNOWANIE

Możemy magazynować towary na składach z temperaturą regulowaną od -18 do +5 stopni, a także na suchych składach.